Школа іноземних мов для учнів 5-6 класів

Основна мета створення школи іноземних мов – навчити дітей вільно спілкуватись іноземною мовою як у повсякденному житті, так і в майбутній професійній діяльності, правильно висловлювати свої думки, розуміти співрозмовників, брати участь у дискусіях.

В основу викладання нами покладено комунікативний метод, який направлено на розвиток чотирьох основних навичок, необхідних для опанування мовою: усне та писемне мовлення, читання та аудіювання. Це дозволяє врахувати індивідуальні мовленнєві потреби кожного учня, навчити його мислити мовою, яку він вивчає.

Велика увага приділяється аспектам граматики і правопису. Саме володіння граматикою сприяє зникненню мовного бар’єру, надає відчуття впевненості. У школі іноземних мов ведеться підготовка з англійської та німецької, французької чи іспанської мови (за вибором).

Заняття проводяться щосуботи.